Wanneer een werkgever kiest voor de sectorregeling voor outplacement, maakt hij daarvoor gebruik van een van de formules voorgesteld door de vzw Paritair Fonds:

A. Outplacementregeling voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd met betaling van een vergoeding gelijk aan de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of aan het resterende deel van die termijn. Klik hier om modelbrief 1 te downloaden.

Kiest de werkgever voor het sectorstelsel voor outplacement, dan brengt het Paritair Fonds vzw een deelname aan een outplacementprocedure op gang bij een outplacementbureau dat zal zorgen voor het wettelijk vereiste maximum van 60 uur outplacement.
De inhoud van die outplacementregeling hangt af van het loon van de werknemer, op basis van 3 looncategorieën met een outplacementwaarde die overeenstemt met het hoogste loon in elke categorie.

B. Outplacementregeling voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken. Klik hier om modelbrief 2 te downloaden.

Wanneer een werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, heeft hij recht op een outplacementprocedure van 60 uur bestaande uit 3 fasen (2 maanden, 4 maanden en 6 maanden) van telkens 20 uur.
Kiest de werkgever voor het sectorstelsel voor outplacement, dan brengt het Paritair Fonds vzw een deelname van de werknemer aan een outplacementprocedure op gang bij een outplacementbureau.


C. Specifieke outplacementregeling voor werknemers van minstens 45 jaar. Klik hier om modelbrief 3 te downloaden.

Wanneer een werknemer meer dan 45 jaar oud is op het ogenblik van het ontslag en wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken (of een vergoeding gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken, of met het resterende gedeelte van die termijn), heeft hij ook recht op een outplacementprocedure van 60 uur bestaande uit 3 fasen (2 maanden, 4 maanden en 6 maanden) van 20 uur.
Kiest de werkgever voor het sectorstelsel voor outplacement, dan brengt het Paritair Fonds vzw een deelname van de werknemer aan een outplacementprocedure op gang bij een outplacementbureau.