Elan+ Outplacement

Het nieuwe sectorstelsel voor outplacement zorgt er voor dat de betrokken werknemers kunnen terugvallen op een professionele begeleiding en degelijke ondersteuning in hun zoektocht naar een nieuwe betrekking. De sociale partners stellen eveneens een specifiek opleidingstraject voor dat is bestemd voor werknemers in de banksector die een sectortraject voor outplacement hebben aangevat.

Bekijk ons aanbod

Over outplacement

Het sectorstelsel voor outplacement bestaat uit twee delen. Deelname aan een outplacementprocedure en deelname aan een opleidingsprogramma.

Formules

Op basis van de opzeggingstermijn wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende formules

Partners

De sociale partners hebben meerdere dienstenverstrekkers aangewezen voor medewerking aan het eerste deel van het sectorstelsel voor outplacement