Inschrijvingsformulier voor werkgevers

De sectorregeling voor outplacement stelt een specifieke regeling voor, inzake omkadering en begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe baan, die bestaat uit twee delen:
1. De deelname aan een outplacement georganiseerd door een outplacementbureau;
2. De deelname aan een specifiek opleidingstraject ‘Elan + Outplacement’.

Wanneer een werkgever kiest voor de sectorregeling voor outplacement, maakt hij daarvoor gebruik van een van de formules voorgesteld door de vzw Paritair Fonds:


A. Outplacementregeling voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd met betaling van een vergoeding gelijk aan de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of aan het resterende deel van die termijn. Klik hier om modelbrief 1 te downloaden.


B. Outplacementregeling voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken. Klik hier om modelbrief 2 te downloaden.


C. Specifieke outplacementregeling voor werknemers van minstens 45 jaar. Klik hier om modelbrief 3 te downloaden.


Na ontvangst van het geschreven akkoord waarin de werknemer zijn deelname aan de sectorregeling voor outplacement bevestigt, zal de werkgever:

  • een door de werkgever en werknemer ingevuld inschrijvingsformulier (zie hieronder) bezorgen aan de vzw Paritair Fonds
  • het afgesproken bedrag overschrijven aan de vzw Paritair Fonds op de rekening FDS PARITAIRE - PARITAIR FDS - BE44 2100 0465 5345 - BIC GEBABEBB

De werkgever ontvangt van de vzw Paritair Fonds een bevestiging van de inschrijving van de werknemer voor de sectorregeling voor outplacement. De werknemer ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn inschrijving voor de sectorregeling voor outplacement alsook de inhoud en de concrete modaliteiten van de sectorregeling voor outplacement.

Inschrijving voor het sectorstelsel Outplacement.

Hebt u nog verdere vragen betreffende Elan+ Outplacement, contacteer dan Bart Corthouts
Hij helpt u graag verder.