1. Home › 
  2. › 
  3. Outplacement formules

Outplacement formules

Wanneer een werkgever kiest voor de sectorregeling voor outplacement, maakt hij daarvoor gebruik van één van de volgende formules.

Formule 1

Outplacementregeling voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd met betaling van een vergoeding gelijk aan de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of aan het resterende deel van die termijn.

Kiest de werkgever voor het sectorstelsel voor outplacement, dan brengt het Paritair Fonds vzw een deelname aan een outplacementprocedure op gang bij een outplacementbureau dat zal zorgen voor het wettelijk vereiste maximum van 60 uur outplacement.
De inhoud van die outplacementregeling hangt af van het loon van de werknemer, op basis van 3 looncategorieën met een outplacementwaarde die overeenstemt met het hoogste loon in elke categorie.

Download "PC 310 - Outplacement - Modelbrief 1" (. DOC)

Formule 2

Outplacementregeling voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken

Wanneer een werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, heeft hij recht op een outplacementprocedure van 60 uur bestaande uit 3 fasen (2 maanden, 4 maanden en 6 maanden) van telkens 20 uur.
Kiest de werkgever voor het sectorstelsel voor outplacement, dan brengt het Paritair Fonds vzw een deelname van de werknemer aan een outplacementprocedure op gang bij een outplacementbureau.

Download "PC 310 - Outplacement - Modelbrief 2" (. DOC)

Formule 3

Specifieke outplacementregeling voor werknemers van minstens 45 jaar.

Wanneer een werknemer meer dan 45 jaar oud is op het ogenblik van het ontslag en wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken (of een vergoeding gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken, of met het resterende gedeelte van die termijn), heeft hij ook recht op een outplacementprocedure van 60 uur bestaande uit 3 fasen (2 maanden, 4 maanden en 6 maanden) van 20 uur.
Kiest de werkgever voor het sectorstelsel voor outplacement, dan brengt het Paritair Fonds vzw een deelname van de werknemer aan een outplacementprocedure op gang bij een outplacementbureau.

Download "PC 310 - Outplacement - Modelbrief 3" (. DOC)

Na het bekomen akkoord

Na ontvangst van het geschreven akkoord waarin de werknemer zijn deelname aan de sectorregeling voor outplacement bevestigt, zal de werkgever:

De werkgever ontvangt van de vzw Paritair Fonds een bevestiging van de inschrijving van de werknemer voor de sectorregeling voor outplacement. De werknemer ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn inschrijving voor de sectorregeling voor outplacement alsook de inhoud en de concrete modaliteiten van de sectorregeling voor outplacement.