1. Home › 
  2. › 
  3. Financiële tussenkomst

Financiële tussenkomst

De financiering van het initiatief berust op volgende bepalingen. De werknemer kan kosteloos deel te nemen aan de voorgestelde opleidingen.

  • Een bijdrage, op jaarbasis, van de werkgevers die hebben gekozen voor het sectorstelsel voor outplacement. Die bijdrage is gelijk aan 20% van de bedragen die in de loop van het jaar worden betaald aan het Paritair Fonds bij de inschrijving van werknemers in het Outplacement traject.
  • De middelen waarover het Paritair Fonds beschikt ten voordele van de risicogroepen nadat de sector-CAO’s betreffende de inspanning ten voordele van de risicogroepen zijn gesloten.